Wzory druków dla studentów

Dyplomowanie

Wzory druków niezbędnych do procedury dyplomowania znajdują się w zakładce: Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz