Skład Rady Wydziału Humanistycznego

Lista członków Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

 1. prof. dr hab. Małgorzata Święcicka                                     
 2. prof. dr hab. Jacek Maciejewski                                          
 3. dr hab. Janusz Golinowski, prof. UKW                              
 4. dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska                        
 5. dr hab. Anna Bączkowska, prof. UKW                              
 6. dr hab. Iwona Benenowska                                                 
 7. dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW                             
 8. dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW                             
 9. dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. UKW                  
 10. dr hab. Alicja Dąbrowska                                                    
 11. dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. UKW                             
 12. prof. dr hab. Andrzej Dyszak                                                          
 13. dr hab. Mirosław Geise, prof. UKW                                   
 14. dr hab. Maciej Gloger, prof. UKW                                     
 15. dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW                              
 16. dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW                                       
 17. dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW                                    
 18. dr hab. Aleksander Jankowski, prof. UKW                        
 19. dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, prof. UKW                        
 20. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW              
 21. dr hab. Łukasz Jureńczyk                                                    
 22. dr hab. Jolanta Jóźwiak                                                       
 23. dr hab. Dariusz Karczewski, prof. UKW                            
 24. dr hab. Tomasz Kawski, prof. UKW                                              
 25. prof. dr hab. Albert Kotowski                                             
 26. dr hab. Michał Kosman, prof. UKW                                   
 27. dr hab. Tomasz Kuczur, prof. UKW                                   
 28. dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. UKW                              
 29. dr hab. Aleksander Lasik, prof. UKW                                
 30. dr hab. Artur Laska                                                             
 31. dr hab. Jerzy Łacina, prof. UKW                                        
 32. dr hab. Paweł Malendowicz, prof. UKW                            
 33. dr hab. Teresa Maresz, prof. UKW                                     
 34. dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW                                 
 35. dr hab. Daria Mazur, prof. UKW                                        
 36. prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz                                    
 37. dr hab. Robert Mielhorski, prof. UKW                               
 38. prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski                               
 39. dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek                                     
 40. prof. dr hab. Tomasz Nowakowski                                     
 41. dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW                                
 42. dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. UKW                       
 43. dr hab. Andrzej Papuziński, prof. UKW                             
 44. dr hab. Filip Pierzchalski, prof. UKW                                 
 45. dr hab. Teresa Pluskota, prof. UKW                                   
 46. dr hab. Sebastian Ruciński                                                  
 47. dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW                                 
 48. dr hab. Radosław Sajna                                                       
 49. dr hab. Piotr Siemaszko, prof. UKW                                              
 50. dr hab. Ryszard Strzelecki, prof. UKW                              
 51. dr hab. Maria Ewa Szatlach, prof. UKW                            
 52. dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW                            
 53. dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW                               
 54. dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. UKW                         
 55. prof. dr hab. Wojciech Tomasik                                          
 56. dr hab. Andrzej Topij, prof. UKW                                      
 57. dr hab. Beata Trojanowska, prof. UKW                             
 58. dr hab. Jan Waskan, prof. UKW                                         
 59. prof. dr hab. Maciej Widawski                                            
 60. prof. dr hab. Lidia Wiśniewska                                           
 61. prof. dr hab. Tadeusz Wolsza                                              
 62. prof. dr hab. Jacek Woźny                                                   
 63. dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. UKW   
 64. dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. UKW                              
 65. dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. UKW                            
 66. dr hab. Marek Zieliński, prof. UKW                                   
 67. dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW                                        
 68. dr hab. Sławomir Zonenberg, prof. UKW                           
 69. prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski                                      
 70. dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW                           

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Graczykowska Tamara                                                         
 2. dr Grysińska-Jarmuła Katarzyna                                            
 3. dr Jastrzębska-Puzowska Iwona                                                
 4. dr Jastrzębski Marcin                                                                  
 5. dr Jurkiewicz Wojciech                                                              
 6. dr Kaszkur Alina                                                                 
 7. dr Opioła-Cegiełka Monika                                                 
 8. dr Szczutkowska Joanna                                                            
 9. dr Trempała Wojciech                                                          

Wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. mgr Adam Sokołowski                                                        
 2. Paulina Adamczuk                                                               
 3. Karolina Buczkowska                                                          
 4. Justyna Bugowska                                                               
 5. Anna Cysewska                                                                   
 6. Agata Goździk                                                                    
 7. Konrad Grzybowski                                                              
 8. Yana Hurevych                                                                    
 9. Adam Izydorczyk                                                                  
 10. Zofia Jóźwicka                                                                      
 11. Miłosz Kalaczyński                                                                
 12. Jakub Kilichowski                                                               
 13. Anastasiia Kosovych                                                           
 14. Ludmiła Kowalska                                                              
 15. Salii Yaroslav                                                                        
 16. Mikołaj Rutkowski                                                              
 17. Maciej Skwierawski                                                               
 18. Krzysztof Szumacher                                                          
 19. Anastasiia Tereshchenko                                                     
 20. Kacper Urbański                                                                  
 21. Valentina Vanzureac                        

Wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Kamila Grajkowska                        
 2. mgr Kamila Szatkowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz