Prace i egzaminy dyplomowe

Szczegółowe zasady dotyczące egzaminów dyplomowych na konkretnych kierunkach studiów zostały określone w „Regulaminach dyplomowania” dostępnych w Instytutach/Katedrach Wydziału Humanistycznego.

Do przygotowania pracy dyplomowej oraz organizacji egzaminu dyplomowego niezbędne są następujące formularze:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz