Postępowania habilitacyjne

Zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Humanistycznym UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz