Nowe kierunki studiów na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2018/2019

  • edytorstwo - studia stacjonarne I stopnia, specjalności:
    • edytorstwo naukowe
    • edytorstwo komputerowe i techniki redakcyjne
  • krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania na kierunku filologia polska - stacjonarne studia  I stopnia

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz