Oferta Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2018/2019

Studia I stopnia (licencjackie)

 1. Bezpieczeństwo narodowe - zobacz ofertę!
 2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - zobacz ofertę!
 3. Edytorstwo - zobacz ofertę!
 4. Filologia o spec. filologia angielskaa - zobacz ofertę!
 5. Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego) - zobacz ofertę!
 6. Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od podstaw) - zobacz ofertę!
 7. Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego) - zobacz ofertę!
 8. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim bez znajomości j. niemieckiego - zobacz ofertę!
 9. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego - zobacz ofertę!
 10. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim - zobacz ofertę!
 11. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim - zobacz ofertę!
 12. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim - zobacz ofertę!
 13. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim - zobacz ofertę!
 14. Filologia polska - zobacz ofertę!
 15. Historia - zobacz ofertę!
 16. Humanistyka drugiej generacji - zobacz ofertę!
 17. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - zobacz ofertę!
 18. Kulturoznawstwo - zobacz ofertę!
 19. Politologia - zobacz ofertę!
 20. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny - zobacz ofertę!
 21. Regionalistyka europejska - zobacz ofertę!
 22. Stosunki międzynarodowe - zobacz ofertę!
 23. Wojskoznawstwo - zobacz ofertę!
 24. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - zobacz ofertę!

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniajce)

 1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - zobacz ofertę!
 2. Filologia o spec. filologia angielska - zobacz ofertę!
 3. Filologia o spec. filologia rosyjska - zobacz ofertę!
 4. Filologia o spec. germanistyka - zobacz ofertę!
 5. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim - zobacz ofertę!
 6. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim - zobacz ofertę!
 7. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim - zobacz ofertę!
 8. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim - zobacz ofertę!
 9. Filologia polska - zobacz ofertę!
 10. Historia - zobacz ofertę!
 11. Kulturoznawstwo - zobacz ofertę!
 12. Politologia - zobacz ofertę!
 13. Stosunki międzynarodowe - zobacz ofertę!
 14. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - zobacz ofertę!
 15. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - zobacz ofertę!

Studia III stopnia (doktoranckie)

 1. Historia - zobacz ofertę!
 2. Językoznawstwo - zobacz ofertę!
 3. Literaturoznawstwo - zobacz ofertę
 4. Nauki o polityce - zobacz ofertę!

Studia podyplomowe

 1. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Lokalne  i Regionalne
 2. Studia Podyplomowe Dyplomacja Samorządowa
 3. Studia Podyplomowe Historii
 4. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego
 5. Studia Podyplomowe Polonistyczne
 6. Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie

Zobacz całą ofertę na www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz