Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy 2019

  • 17 grudnia 2018

Wnioski przyjmowane będą przez komisję wydziałową w następujących kategoriach:

  • Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta
  • Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnego młodego naukowca
  • Stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniającego się studenta

Wnioski prosimy składać w sekretariacie Wydziału Humanistycznego w terminie do 4 stycznia 2019 roku.

Wnioski rekomendowane przez komisję wydziałową zostaną przekazane do komisji powołanej przez Prorektora ds. Nauki w celu wyłonienia kandydatów rekomendowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Każdy wniosek powinien:

  • zostać złożony na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Urząd Miasta oddzielnie dla kandydata ubiegającego się o Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych studentów oraz Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta;
  • zawierać informacje o dorobku naukowca/wyróżniającego się studenta z ostatnich dwóch lat.

Informacje na temat ogłoszonych konkursów wraz z zworami wniosków znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy: 

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta:

https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/Nagroda_Naukowa_Prezydenta_Miasta___2019.aspx

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta:

https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/Stypendia_Naukowe_Prezydenta_Miasta___2019.aspx

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz