Międzynarodowa konferencja germanistów

  • 06 listopada 2018

W dniach 18-19 października 2018 roku w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten“.

 Organizatorem konferencji był Zakład Komunikacji Językowej Katedry Germanistyki UKW oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Konferencja została otwarta przez Prorektora ds. Nauki prof. Jarosława Burczyka. W ramach konferencji wygłoszono 23 referaty (referenci z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Ukrainy i Bułgarii i z Polski), w tym dwa referaty plenarne: prof. Martn Luginbühl (Universität Basel) i prof. Hartmut E. H. Lenk (University of Helsinki). Przedmiotem dyskusji były produkcja, recepcja i oddziaływanie tekstów i dyskursów w przestrzeni medialnej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz