Wybory uzupełniające do Senatu

  • 25 września 2018

W oparciu o § 57 i § 71 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (załącznik do uchwały Nr 125/2014/2015 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2015 r.) informujemy, że w dniu 9 października (wtorek) 2018 r. o godz. 10.30 przy ul. Jagiellońskiej 11 (s. 15) odbędzie się zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego UKW. Celem zebrania będzie wybór członka Senatu UKW w związku z wygaśnięciem mandatu członka Senatu UKW pochodzącego z grupy pracowników samodzielnych. Dnia 9 października od godz. 12.00 odbędzie się również posiedzenie Rady Wydziału Humanistycznego. Z uwagi bardzo napięty terminarz wyborczy i organizacyjny obecność obowiązkowa.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz