Stypendia MNiSW dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

  • 04 lipca 2018

Informujemy studentów i doktorantów o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia l 7 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1050).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne na stronie: 

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1051).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne na stronie: 

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Ze względu na konieczność zaopiniowania przez Radę Wydziału Humanistycznego wnioski należy składać w Sekretariacie Władz Dziekańskich WH (ul. Jagiellońska 11, pokój 16, drugie piętro) do 6 września 2018 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz